För ledare som vill nå sin fulla potential

Team Coaching Nordic utvecklar chefer, ledare och team som fungerar och levererar.
Över förväntan. Med arbetsglädje och ROI.

Ledarskap

För att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv. Välkommen att lära dig se och nyttja dina styrkor för att bli en ännu bättre chef eller ledare.

Team

Team är de motorer som skapar resultat i framgångsrika organisationer. Är du nyfiken på hur ditt team fungerar?

Styrelser

En aktiv styrelse skapar mervärde genom ett väl fungerade samarbete, att tidigt upptäcka viktiga omvärldssignaler och att stimulera VD och ledning att nå företagets mål. Stämmer den beskrivningen på din styrelse?

Tjänster

Chefs- och ledarutveckling

Du får praktisk vägledning och verktyg för att lösa alla frågor som du som ny chef ställs inför. Du får stöttning och blir utmanad att nå din fulla potential. Dessutom får du hjälper dig att ta fram dina styrkor och att använda dem för att lyckas med det förutsatt dig.

Teamutveckling

Du som leder ett team eller tillhör ett, får hjälp och stöd att frigöra kraften i teamet så att ni når era mål på utsatt tid och inom given budget. Vi utgår från era mål och fokuserar på strategi, målstyrning och affärsnytta.

Styrelse & Bolagstyrning

Det övergripande målet för aktiebolag är att skapa mervärde för aktieägarna. För kommunal aktiebolag är målet att skapa samhällsnytta. Förutom grundläggande förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete erbjuder jag kunskap om de specifika förutsättningar som gäller för kommunal bolag.

Metoder & mätverktyg

Det finns mängder av olika metoder och verktyg på marknaden. Vilket eller vilka är bäst? Eftersom jag tror att vår förmåga att se andra människor och att kommunicera är grundläggande för ett gott ledarskap, har jag noga valt metoder och verktyg utifrån vissa grundkriterier.

Utlåtanden från kunder

maria-billing (1)
Maria Billing

VD, Peritos, Novare-gruppen

”Jag är idag mycket tacksam för att jag hade förmånen att bli coachad av en så oerhört kompetent person som Gertrud Elisabet så tidigt i min karriär. Vi har haft kontakt i olika perioder under nästan 15 år. Gertrud har vid flera tillfällen under min resa, från första jobbet till VD som jag är idag, varit avgörande för de val jag har gjort och det sätt jag har valt att bemöta viktiga och i några fall svåra händelser.”

img_2267
Stefan Persson & Ulrika Odénius

Förvaltningschefer, Eslövs kommun

”Vi fick bekräftat att vi faktiskt tänker lika. Tryggheten ökar när känslan att samarbetet fungerar bra bekräftas. Vi upptäckte att vi måste bli bättre på att strukturera vår kommunikation. Nu planerar vi in  tid varje vecka så att vi är säkra på varandras ståndpunkter. Vi kan rekommendera Duo-coachning till alla med delat ledarskap där man är beroende av varandras insatser för att lyckas.”

michael-mokhberi (1)
Michael Mokhberi

CEO & Co-founder, Apptus

”I över ett decennium har Gertrud Elisabet hjälpt mig i olika stadier av min och mitt företags utveckling. Hon har alltid känts nära till hands, med precis rätt kompetens i alla de skeden både jag och bolaget gått igenom. Gertrud Elisabet har förmågan att ständigt anpassa sitt stöd och sin kompetensöverföring för att passa den aktuella situationen och utmaningen.”

år som chef och ledare
coachtimmar
år som teamutvecklare
-talet styreseluppdrag

Coach on-line – för dig som vill nyttja din tid optimalt

Kontakta mig så bjuder jag på en första session där jag berätta mer om hur On-line coaching kan fungera för just dig i din specifika situation.

Om mig

Att se människor växa och utnyttja sin fulla potential har varit en röd tråd genom mitt yrkesliv. Det har jag gjort genom att starta, bygga och driva företag. Att omsätta idéer och visioner i praktisk handling och att få andra engagerade i resan sporrar mig. Jag har arbetat med högteknologi, verkstadsindustri, service, varumärkesbyggnad och personlig utveckling.

Läs och sevärt

Ta del av tankar, artiklarna och mycket mer.

Samarbetspartners

Jag har förmånen att samarbeta med några välrenommerade och intressanta företag.

Fungerar ditt team optimalt?

Vill du veta, kontakta oss kostnadsfritt

Kontakta mig

Om du har frågor eller funderingar, kontakta mig gärna. Jag svarar inom kort.