Analysverktyg

Analysverktyg - 4 olika verktyg

Vi använder fyra olika analysverktyg:

TD™ med TPI – Team Diagostic med Team Performance Indicators – ett diagnostikverktyg som  ger en bild av hur effektivt ditt team är genom att titta på 14 olika indikatorer som styr produktivitet och teamkultur.

Team Leader View, TLV –  ger dig en bild av hur du ser på ditt team och du får syn på dig själv som teamledare. Visar på den potential som finns i ditt team. 

DISC  ett självskattningsverktyg där du lär känna dig själv och din omgivning. Det ger dig insikter om hur ditt egna sätt att kommunicera och agera påverkar ditt sätt att tolka andras sätt att kommunicera och agera. Samspelet med dina kollegor underlättas när ni alla vet vilken färg som bäst beskriver hur ni reagerar i olika situationer:  gul, grön, röd eller blå.

Strengths Finder 2.0 hjälper dig att hitta dina talanger och utveckla dem till styrkor så du kan använda dem för att uppnå det du vill.  

Genom att knyta en DISC-analys eller en Strengths Finder 2.0 till Duo-coaching eller andra coach-processer ökar självkännedomen och därmed förmågan att nå uppsatta mål.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar på hur olika verktyg som kan passa just dig.