Fokus på talanger

Carolina Klüft, Björn Borg, Lady Gaga och Bill Gates är alla enastående exempel på hur man kan nå framgång inom sitt område. Trots alla olikheter har de en sak gemensamt – de har nått sina mål genom att fokusera på sina talanger och utveckla dem till styrkor.

Vad kan vi lära av dem och vad visar forskningen kring människors styrkor? Gertrud Elisabet Bohlin, ordförande i Team Coaching Nordic, ger här sin syn på hur individer och organisationer bäst kan utnyttja sin potential.