Ledare

Tjänster för dig som ledare

Att utveckla ett gott ledarskap handlar till en del om rena kunskaper och till del om förtroende. Du behöver kunskap och kompetens som ger trygghet och respekt hos medarbetare och chefer. Du behöver inge förtroende både inåt i organisationen och utåt. Och för att bli en riktigt framgångsrik ledare, som andra både vill följa och hjälpa att nå uppsatta mål, krävs något mer. Beroende på var du befinner dig i din chefskarriär kan du nedan välja den tjänst som passar för att utveckla just dig och ditt ledarskap. 

Mentorskap – för dig som är ny i din ledarroll

Jag erbjuder praktisk vägledning och verktyg för att lösa alla de nya frågor som du inte tidigare kommit i kontakt med. Dessutom hjälper jag dig att ta fram dina styrkor och att använda dem för att lyckas med det du gör.

När du just har tillträtt som chef ställs du inför en rad frågor som du kanske aldrig hanterat tidigare. Hur skall du prioritera? Vilka av alla frågor som plötsligt är ditt ansvar skall du börja med? Och hur? Hur skall du räcka till för dina medarbetare? Dina ägare? Vad förväntar sig din chef eller styrelse av dig i din nya roll? Det är många frågor som väntar på att just du skall fatta ett beslut, se till att det blir genomfört och sedan ansvara för resultatet.

I den situationen kan det vara skönt att ha en mentor vid din sida. Någon som upplevt just det du upplever nu. Någon att rådfråga. Någon som utmanar dig och stöttar dig i alla lägen. Någon som du har förtroende för och som du inte behöver visa dig på styva linan inför. Någon som ser dig.

Som mentor stödjer jag dig som antagit utmaningen som chef, VD eller entreprenör.

Executive Coaching – bollplank för erfarna chefer och ledare

Du har lång och bred erfarenhet av att var chef och ledare. Du kan jobbet och du är bra på det. Ändå kan det ibland kännas ensamt och tungt. Kanske har du fastat i en roll som du inte är riktigt bekväm med. Kanske känner du att vissa sidor hos dig själv inte kommer till sin rätt. Kanske har du ett helt nytt problem som du måste ta tag i. Kanske står du inför ett ägar- eller generationsskifte som du inte riktigt vet hur du skall hantera.

Då kan det vara bra med ett bollplank, en utomstående samtalspartner, som står fri från den dagliga verksamheten, som har integritet och som vågar ifrågasätta. Någon att testa nya idéer på, någon som själv upplevt den utsatthet och ensamhet som det kan innebära att ha det yttersta ansvaret för ett företag eller en organisation.

Som executive coach arbetar jag med dig som är en erfaren ledare och chef och som vill optimera hur du använder din tid och dina styrkor för att nå dina mål.  Jag hjälper dig att utvecklas och må bra samtidigt som du når dina och företagets mål.

Duo-coaching – för er som delar en ledarroll

Det blir allt vanligare att två personer delar på en ledarroll. När det fungerar bra är det en verklig tillgång för såväl organisationen som för individen. Större tillgänglighet. Mindre utsatthet. Det finns alltid någon att bolla idéer och frågor med. Du kan både ha semester, vara sjuk eller föräldraledig och ändå känna dig trygg med att jobbet fungerar.

Men det finns också utmaningar. Hur fördelar vi jobbet? Hur ser medarbetarna oss som en ledare? Hur undviker jag att reta mig på min ledarpartner? Hur maximerar vi våra styrkor och hur blir vi starka tillsammans?

Här erbjuder jag ett verktyg för effektiv kommunikation som fokuserar på att utveckla samarbetet mellan två professionella människor, snarare än att lägga fokus på varje individ för sig. Hur kommunicerar vi, hur prioriterar vi och hur kan vi bli ännu bättre på att skapa resultat tillsammans?

Coach on-line – för dig som vill nyttja din tid optimalt

On-line coaching via Skype, Zoom eller telefon är väl utbredd framförallt i England och USA, men ganska ny i Sverige. Metoden har visat sig vara en ytterst effektiv och tidsbesparande. Fördelarna är att du kan förlägga din coaching på tider som passar dig. Resor eller andra aktiviteter innebär inte att du behöver avboka eller göra uppehåll i din coaching. Du behöver inte ta dig till en speciell plats eller ta emot någon på ditt kontor. Allt du behöver göra är att hitta en plats där du kan var ostörd i 45 minuter, koppla upp dig på överenskommen tid och sedan kör vi.

Du styr agendan och jag utmanar, stöttar och peppar dig att expandera dina komfortzoner och nyttja din fulla potential.

ERBJUDANDE

Kontakta mig så bjuder jag på en första session där jag berätta mer om hur On-line coaching kan fungera för just dig i din specifika situation.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.